Opinnon kevät – ajankohtaista opintoasioista

Opintoasiat eivät ole niitä asioita, jotka täyttävät Lexin raflaavimmat jutut top3 -listan. Hyvä näin. Edunvalvonnan silmin tavoitetila näet on se, että opiskelijan kompastuskivet kerätään pois opinpolulta jo ennen, kuin ne päätyvät keskustelunaiheiksi Calonian kahvilaan. Proaktiivisuus ei  kuitenkaan ole onnistuneen edunvalvonnan ainut elinehto, sillä myös opiskelijoiden yleistä aktiivisuutta tarvitaan. Yleisessä aktiivisuudessa puolestaan korostuu palautejärjestelmien merkitys. Opinnoissa, kuten elämässä yleensä, tulee väistämättä eteen ongelmia ja ongelmista eroon päästäkseen niiden on pakko tulla tietoon. Siksi toivoisinkin, että opinto@lex.fi tai nettisivuilta löytyvä hallituspalaute -osio olisivat ahkerassa käytössä. Kynnyksen palautteen antamiseen tai huomion kohdistamiseen ei pitäisi olla liian korkea. Tuokaa siis aktiivisesti esille epäkohtia, joihin toivoisitte puututtavan. Tietysti myös negatiivinen ja (hypoteettinen) positiivinen palaute toiminnasta yleisesti on tervetullutta.

No istuuko opintoasiaintoimikunta nyt sitten toimiston sohvalla seuraavaan hallituspalautteeseen saakka? Ei istu. Työ jäsenkyselyssä esille tulleiden seikkojen parissa jatkuu aktiivisesti. Tästä mainittakoon vaikkapa tenttijärjestelmä, josta esimerkiksi tenttien sähköistäminen on puhuttanut jo pitkään. Tenttien siirtäminen tenttiakvaarioon joustavoittaisi opintoja huomattavasti. Nykyisellään kesäkuukaudet eivät juurikaan sovellu opintojen edistämiseen, sillä tenttejä ei liiemmin järjestetä kesäkuun ensimmäisen viikon jälkeen. Ja onhan tämä ymmärrettävää, perinteinen tenttitilaisuus kun edellyttää salien varaamista, sekä henkilökunnan resursseja tenttivalvojien muodossa. Tilannetta ei yhtään helpota se, että opiskelijoilla on tapana ilmoittautua tentteihin, mutta jättää saapumatta paikalle. Nykyisellään ei ole siis kysymys pelkästään kallisarvoisten sali- ja henkilökuntaresurssien ylikäytöstä vaan niiden hukkaan heittämisestä. Lisäksi on muistettava, että käytännön seikat asettavat omat rajoituksensa sähköiselle tenttimuodolle. Toistaiseksi tenttiakvaarioon ei näet saa viedä mukanaan mitään, eikä sieltä saa poistua kesken tentin. Tällöin sen vastapuoleksi, että tenttejä voidaan tehdä ilman, että  henkilöresursseja kuluu valvomiseen, asettuu se tosiasia, ettei sähköisiin tentteihin voi viedä eväitä tai pitää vessataukoja. Korostettakoon, että tenttiakvaarioon liittyvät säännöt eivät ole tiedekunnan asettamia. Positiivisena seikkana tulee vielä mainita, että niin opiskelijoiden, tiedekunnan kuin yliopistonkin tahtotila on saada sähköinen tenttiminen käyttöön mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman laajasti. Uskon siis, että tämäkin kivi saadaan pois opiskelijoiden opinpolulta lähiaikoina, kun siihen nyt puututaan aktiivisesti.

Ville Laakso

Opintovastaava

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s